ads ສຸດທ້າຍຂອງໂຄສະນາຂອງທ່ານດ້ວຍ Clever Google Ads Audit

ເພີ່ມປະສິດທິພາບການ Google Ads ຂອງທ່ານໃຫ້ ໜ້ອຍ ລົງ.

ກວດສອບການ Google Ads ຂອງຂ້ອຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າດຽວນີ້
Google Ads Audit ໂຕ້ຕອບ Google Ads Audit ໂດຍ Clever Ads

ads ສຸດທ້າຍຂອງໂຄສະນາຂອງທ່ານດ້ວຍ Clever Google Ads Audit

ເພີ່ມປະສິດທິພາບການ Google Ads ຂອງທ່ານໃຫ້ ໜ້ອຍ ລົງ.

ກວດສອບການ Google Ads ຂອງຂ້ອຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າດຽວນີ້
Google Ads Audit ໂຕ້ຕອບ Google Ads Audit ໂດຍ Clever Ads

ໃຫ້ຄະແນນການ Google Ads ຂອງທ່ານໃນເວລາພຽງວິນາທີ.

ໃນກະພິບຕາ. Clever ກວດສອບໃຫ້ຄະແນນການ Google Ads ທ່ານໃຊ້ຢູ່. ຕອນນີ້ທ່ານມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ກຳ ນົດຈຸດປະສົງ.

ກວດສອບການ Google Ads ຂອງຂ້ອຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າດຽວນີ້
ຄະແນນສູງ Google Ads ໂດຍ Clever Ads Audit
ຄະແນນ Google Ads ຕໍ່າໂດຍ Clever Ads Audit
ຄະແນນ Google Ads ປານກາງໂດຍ Clever Ads Audit

ໃຫ້ຄະແນນການ Google Ads ຂອງທ່ານໃນເວລາພຽງວິນາທີ.

ໃນກະພິບຕາ. Clever ກວດສອບໃຫ້ຄະແນນການ Google Ads ທ່ານໃຊ້ຢູ່. ຕອນນີ້ທ່ານມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ກຳ ນົດຈຸດປະສົງ.

ກວດສອບການ Google Ads ຂອງຂ້ອຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າດຽວນີ້

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ແລະວິທີການນໍາໃຊ້ມັນ.

Clever Audit ແນະ ນຳ ການປັບປຸງເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການ Google Ads ຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂື້ນໂດຍຜ່ານ ຄຳ ແນະ ນຳ ແລະ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ພ້ອມໃຊ້. ຄຳ ແນະ ນຳ ເຫລົ່ານີ້ຖືກຈັດຂື້ນຕາມຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນກັບຜົນງານຂອງທ່ານ.

ກວດສອບການ Google Ads ຂອງຂ້ອຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າດຽວນີ້

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ແລະວິທີການນໍາໃຊ້ມັນ.

Clever Audit ແນະ ນຳ ການປັບປຸງເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການ Google Ads ຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂື້ນໂດຍຜ່ານ ຄຳ ແນະ ນຳ ແລະ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ພ້ອມໃຊ້. ຄຳ ແນະ ນຳ ເຫລົ່ານີ້ຖືກຈັດຂື້ນຕາມຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນກັບຜົນງານຂອງທ່ານ.

ກວດສອບການ Google Ads ຂອງຂ້ອຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າດຽວນີ້

ສະຫມັກຂໍເອົາການປັບປຸງໃນຫນຶ່ງທໍ່.

ການກວດສອບ Clever ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດປະຕິບັດ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ທ່ານສົນໃຈ. ໃຊ້ສະເພາະສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເທົ່ານັ້ນ. ໃນການຄລິກດຽວ.

ກວດສອບການ Google Ads ຂອງຂ້ອຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າດຽວນີ້

ສະຫມັກຂໍເອົາການປັບປຸງໃນຫນຶ່ງທໍ່.

ການກວດສອບ Clever ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດປະຕິບັດ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ທ່ານສົນໃຈ. ໃຊ້ສະເພາະສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເທົ່ານັ້ນ. ໃນການຄລິກດຽວ.

ກວດສອບການ Google Ads ຂອງຂ້ອຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າດຽວນີ້

ປັບປຸງຂະບວນການຂອງທ່ານ. ກໍານົດເປົ້າຫມາຍໃຫມ່.

ເບິ່ງທີ່ແຄມເປນ Google Ads ຂອງທ່ານທຸກໆຄັ້ງແລະເບິ່ງວ່າ ຄຳ ແນະ ນຳ ຂອງ Clever Audit ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປັບປຸງການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ. ຈົນກວ່າທ່ານຈະບັນລຸເປົ້າ ໝາຍ ຂອງທ່ານ.

ກວດສອບການ Google Ads ຂອງຂ້ອຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າດຽວນີ້

ປັບປຸງຂະບວນການຂອງທ່ານ. ກໍານົດເປົ້າຫມາຍໃຫມ່.

ເບິ່ງທີ່ແຄມເປນ Google Ads ຂອງທ່ານທຸກໆຄັ້ງແລະເບິ່ງວ່າ ຄຳ ແນະ ນຳ ຂອງ Clever Audit ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປັບປຸງການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ. ຈົນກວ່າທ່ານຈະບັນລຸເປົ້າ ໝາຍ ຂອງທ່ານ.

ກວດສອບການ Google Ads ຂອງຂ້ອຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າດຽວນີ້

ເພີ່ມປະສິດທິພາບການ Google Ads ຂອງທ່ານທຸກບ່ອນ.

ໃຊ້ Clever ໃນຫ້ອງການ, ໃນເວລາເດີນທາງ, ຫຼືຢູ່ຫາດຊາຍ. Google Ads ນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະແດງຜົນທີ່ສວຍງາມໃນອຸປະກອນມືຖືແລະແທັບເລັດ. ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດປັບປຸງ Google Ads ຂອງທ່ານດ້ວຍພຽງແຕ່ນິ້ວມືຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ.

ກວດສອບການ Google Ads ຂອງຂ້ອຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າດຽວນີ້

ເພີ່ມປະສິດທິພາບການ Google Ads ຂອງທ່ານທຸກບ່ອນ.

ໃຊ້ Clever ໃນຫ້ອງການ, ໃນເວລາເດີນທາງ, ຫຼືຢູ່ຫາດຊາຍ. Google Ads ນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະແດງຜົນທີ່ສວຍງາມໃນອຸປະກອນມືຖືແລະແທັບເລັດ. ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດປັບປຸງ Google Ads ຂອງທ່ານດ້ວຍພຽງແຕ່ນິ້ວມືຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ.

ກວດສອບການ Google Ads ຂອງຂ້ອຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າດຽວນີ້

ຂະຫຍາຍການໂຄສະນາຂອງທ່ານແລະການຂະຫຍາຍຕົວຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ.

ເມື່ອທ່ານເຂົ້າເຖິງການປະຕິບັດການ Google Ads ສູງສຸດຂອງທ່ານ, ມັນຮອດເວລາທີ່ຈະຂະຫຍາຍ, ເຕີບໃຫຍ່ແລະສ້າງແຄມເປນຫຼາຍຂື້ນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊົມ ໃໝ່. ຄວບຄຸມທັງ ໝົດ ດ້ວຍ Clever Audit.

ກວດສອບການ Google Ads ຂອງຂ້ອຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າດຽວນີ້

ຂະຫຍາຍການໂຄສະນາຂອງທ່ານແລະການຂະຫຍາຍຕົວຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ.

ເມື່ອທ່ານເຂົ້າເຖິງການປະຕິບັດການ Google Ads ສູງສຸດຂອງທ່ານ, ມັນຮອດເວລາທີ່ຈະຂະຫຍາຍ, ເຕີບໃຫຍ່ແລະສ້າງແຄມເປນຫຼາຍຂື້ນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊົມ ໃໝ່. ຄວບຄຸມທັງ ໝົດ ດ້ວຍ Clever Audit.

ກວດສອບການ Google Ads ຂອງຂ້ອຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າດຽວນີ້
Google Ads ເພີ່ມຂື້ນ
Clever Ads ຊ່ວຍປັບປຸງການເຮັດວຽກຂອງ Google Ads ຂອງທ່ານ

ຄຸນນະສົມບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ? ຜູ້ຊົມໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ.

ທີ່ Clever Ads , ບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກເຮົາຫຼາຍກວ່າຜູ້ໃຊ້ແລະລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ເບິ່ງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເວົ້າ:

"ເຄື່ອງມື Google Ads Audit ນີ້ຈະເຂົ້າໃຈແລະ ນຳ ໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ. ນອກຈາກນີ້, ຂ້ອຍສາມາດ ນຳ ໃຊ້ການປ່ຽນແປງໂດຍກົງຈາກ dashboard ເຊິ່ງຊ່ວຍປະຢັດຂ້ອຍຫຼາຍຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ. ມັນໄດ້ປັບປຸງ ROAS ຂອງຂ້ອຍຢ່າງໄວວາ!"

"ຂ້ອຍມີທຸລະກິດເຄື່ອງຕັດຫຍິບນ້ອຍໆໃນເມືອງຂອງຂ້ອຍ, ແລະຍອດຂາຍ Google Ads ຂອງຂ້ອຍໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງໂດດເດັ່ນນັບຕັ້ງແຕ່ຂ້ອຍໄດ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ພວກເຂົາກັບ Clever Ads . ຕອນນີ້ຂ້ອຍຮູ້ສິ່ງທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກໃນຍຸດທະສາດ Google Ads ຂ້ອຍແລະຂ້ອຍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍ."

"Clever Ads ໄດ້ວິເຄາະແຄມເປນ Google Ads ຂອງຂ້ອຍທັນທີແລະບໍ່ເສຍຄ່າ! ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍມັກທີ່ສຸດແມ່ນຂ້ອຍສາມາດ ກຳ ນົດການໂຄສະນາໃດທີ່ມີ ກຳ ໄລຫຼາຍ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍສາມາດຈັດການລາຍໄດ້ໃຫ້ດີຂື້ນ."

ເລີ່ມຕົ້ນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການ Google Ads ຂອງທ່ານ

ພວກເຮົາບົວລະບັດໃນກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ກວດສອບການອອກຂອງພວກເຮົາ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

Clever Ads ແມ່ນ Premier Google Partner

ເລີ່ມຕົ້ນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການ Google Ads ຂອງທ່ານ

ພວກເຮົາບົວລະບັດໃນກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ກວດສອບການອອກຂອງພວກເຮົາ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

Clever Ads ແມ່ນ Premier Google Partner

ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Clever Ads Audit

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການ Google Ads ຂອງທ່ານ

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສະເຫນີໃຫ້

ຄຸນນະສົມບັດແລະຜົນປະໂຫຍດ

ການກວດຄືນ ໃໝ່ Google Ads Audit ຖືກອອກແບບໂດຍ Clever Ads ຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນບ່ອນທີ່ທ່ານຢືນຢູ່ແລະທ່ານຢູ່ໄກປານໃດຈາກການມີ Google Ads ທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງ. ພວກເຮົາຈະ ດຳ ເນີນການວິເຄາະ Google Ads ຄົບຖ້ວນຂອງແຄມເປນຂອງທ່ານ, ແລະບອກທ່ານສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງປັບປຸງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນດີຂື້ນ.

ບັນທຶກທີ່ໃຊ້ເວລາແລະເງິນ

Clever Ads Audit ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍທ່ານປະຫຍັດເງິນໂດຍການແຈ້ງເຕືອນທ່ານເມື່ອທ່ານໃຊ້ງົບປະມານຫລາຍເກີນໄປ, ບາງການ ກຳ ນົດເປົ້າ ໝາຍ ຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ຄະແນນທີ່ມີຄຸນນະພາບບໍ່ດີຫລືຕິດຕາມການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຜົນດີໃນບັນຫາອື່ນໆອີກຫລາຍຢ່າງ.

ມັນຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຊີ້ແຈງໂອກາດແລະແນະ ນຳ ໃຫ້ເພີ່ມ ຄຳ ສຳ ຄັນທີ່ປ່ຽນ ໃໝ່, ປັບປຸງສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ, ສ້າງປະເພດແຄມເປນ ໃໝ່, ຫຼືຍັງເຮັດໃຫ້ ads ຂອງທ່ານມີສ່ວນຂະຫຍາຍຫຼາຍຂື້ນ. ຢຸດເຊົາການສູນເສຍເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງຂອງທ່ານໃນການທົບທວນການໂຄສະນາແລະກຸ່ມໂຄສະນາຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນດີໆເຫລົ່ານັ້ນ. ຕັ້ງເປົ້າ ໝາຍ ແລະພວກເຮົາຈະບອກທ່ານເຖິງວິທີທີ່ຈະໄປທີ່ນັ້ນ.

ຈະເປັນຜູ້ນໍາໃນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງຄລິກ

Google Ads Audit ຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປະຕິບັດ ຄຳ ແນະ ນຳ ທຸກຢ່າງໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍການກົດໄລ້ກົດປຸ່ມ. ທ່ານຈະສາມາດເພີ່ມແລະຫຼຸດລາຄາການສະ ເໜີ ລາຄາ, ສ້າງແຄມເປນ ໃໝ່, ໂຄສະນາແລະການຂະຫຍາຍໂຄສະນາແລະປັບປຸງການ ກຳ ນົດເປົ້າ ໝາຍ ຂອງທ່ານ. ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າໄປໃນອິນເຕີເຟດ Google Ads, ໂດຍກົງຈາກ dashboard Google Ads Audit ຂອງພວກເຮົາ.

ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ

ວິທີການ ນຳ ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກ Clever Ads Audit

Google Ads ຂອງພວກເຮົາອາດຈະແມ່ນຄູ່ໂຄສະນາ ໃໝ່ ຂອງທ່ານ. ເອົາ Google Ads ນຳ ທ່ານໃນກະເປົາຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີແຄມເປນຂອງທ່ານຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງທ່ານຕະຫຼອດເວລາ. ດັ່ງທີ່ທ່ານອາດຈະຮູ້, ການ Google Ads ບໍ່ແມ່ນວຽກທີ່ໃຊ້ເວລາດຽວ, ທ່ານຕ້ອງສ້າງແບບແຜນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບແລະຕິດຕາມເບິ່ງການປະຕິບັດງານຂອງແຄມເປນຂອງທ່ານສະ ເໝີ. Google ແນະ ນຳ ໃຫ້ ດຳ ເນີນການ Google Ads ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຢ່າງ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ຄັ້ງຫລືສອງຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ.

ຕ້ອງເຮັດແນວໃດທີ່ດີທີ່ສຸດປະຈໍາເດືອນ

Google Ads Audit ມີປະສິດທິພາບຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຈື່ເຊັ່ນນັ້ນ. ພວກເຮົາຈະເຕືອນທ່ານໃຫ້ ດຳ ເນີນການວິເຄາະ Google Ads ເປັນໄລຍະ, ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດແມ່ນເຂົ້າສູ່ເວທີແລະ ດຳ ເນີນການວິເຄາະ Google Ads ໃໝ່ ໂດຍການກົດເທື່ອດຽວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານຈະໄດ້ຮັບບັນຊີລາຍຊື່ຄົບຖ້ວນຂອງ ຄຳ ແນະ ນຳ ແລະ ຄຳ ແນະ ນຳ ຕ່າງໆຂອງ Google Ads ທີ່ຈັດຂື້ນຕາມຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນແຄມເປນຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາແນະ ນຳ ໃຫ້ທ່ານທົບທວນ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ມີຜົນກະທົບສູງກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານໄດ້ ນຳ ໃຊ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ທ່ານມັກ, ໄປ ສຳ ລັບ ຄຳ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບປານກາງແລະຕໍ່າ.

ໃນແຕ່ລະບັດ ຄຳ ແນະ ນຳ, ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ອະທິບາຍພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ຍາວນານກ່ຽວກັບມັນເພື່ອໃຫ້ທ່ານເພີ່ມປະສິດທິພາບການໂຄສະນາຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້. ພວກເຮົາຕ້ອງການ ນຳ ພາທ່ານໃນຂະນະທີ່ທ່ານເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ Google Ads . ຄຳ ແນະ ນຳ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພ້ອມທີ່ຈະໃຊ້ເຊິ່ງ ໝາຍ ຄວາມວ່າທ່ານຈະສາມາດ ນຳ ໃຊ້ມັນໄດ້ໂດຍການກົດປຸ່ມ.

ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປທີ່ທ່ານ ດຳ ເນີນການ Google Ads Audit ທ່ານຈະບໍ່ພຽງແຕ່ມີ ຄຳ ແນະ ນຳ ໃໝ່ໆ ໃນການປັບປຸງການໂຄສະນາຂອງທ່ານ, ແຕ່ທ່ານຍັງສາມາດກວດເບິ່ງຄວາມຄືບ ໜ້າ ຂອງທ່ານໄດ້ຖ້າທຽບໃສ່ການກວດສອບກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຮູ້ເຖິງຜົນກະທົບທີ່ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ ມີໃນແຄມເປນຂອງທ່ານ.

ການມີການ Google Ads ຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂື້ນແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາແລະຄວາມອົດທົນ, ແຕ່ບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປຖ້າທ່ານມີ Google Ads Audit ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງທ່ານ. ເວລາແມ່ນເງິນ - ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງເວລາຂອງທ່ານສູງສຸດພ້ອມທັງຜົນຕອບແທນໃນທຸກໆໂດລາທີ່ໃຊ້ຈ່າຍ.

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາແຕກຕ່າງກັນ

ເປັນຫຍັງໃຊ້ Clever Ads Audit?

ທີ່ Clever Ads ພວກເຮົາມີຄວາມພູມໃຈໃນ Premier Google Partners, ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດ ໝັ້ນ ໃຈໄດ້ວ່າຂະບວນການທັງ ໝົດ ແມ່ນປອດໄພແລະປອດໄພ 100%, ແລະພວກເຮົາເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍກ່ວາ 100,000 ທຸລະກິດສົ່ງເສີມຍຸດທະສາດແລະການປະຕິບັດ Google Ads ຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີເລີດ.

ພວກເຮົາໄດ້ປ່ຽນແປງບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກແລະໃຊ້ເວລາ, ເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ລວດໄວ, ງ່າຍດາຍ, ແລະກ້າທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຮົາເວົ້າມ່ວນ. ທ່ານຈະສາມາດ "ຫຼີ້ນ" ດ້ວຍ ຄຳ ແນະ ນຳ ຄືກັບວ່າມັນເປັນເກມ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດບັນລຸຄະແນນສູງສຸດ - ແລະ ROI - ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຂົ້າໃຈມັນ. ທັງ ໝົດ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມເພື່ອກາຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານທຸລະກິດທີ່ສະຫລາດແລະມີປະສົບການຫຼາຍຂຶ້ນໃນຂະບວນການ. ດ້ວຍ Clever Ads , ທ່ານຈະຮູ້ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຕໍ່ໄປສະ ເໝີ ເພາະວ່າທ່ານສາມາດເພິ່ງພາພວກເຮົາ ສຳ ລັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ.

ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນວ່າທຸລະກິດທີ່ມີຂະ ໜາດ ແລະງົບປະມານໃດໆຄວນເຂົ້າເຖິງການໂຄສະນາໃນ Google. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາ Google Ads Audit ສຳ ລັບທຸລະກິດຂະ ໜາດ ນ້ອຍດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາສາມາດແຂ່ງຂັນກັນໃນເງື່ອນໄຂເທົ່າທຽມກັນກັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າດ້ວຍງົບປະມານການຕະຫລາດທີ່ກວ້າງກວ່າ. ມັນບໍ່ມີເຫດຜົນຫຍັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການກວດສອບການໂຄສະນາຂອງທ່ານ: ບໍ່ວ່າທ່ານສົງໃສວ່າການໂຄສະນາ Google Ads ຂອງທ່ານອາດຈະເຮັດໄດ້ດີກວ່າເກົ່າຫຼືຕ້ອງການກວດສອບວ່າອົງການການຕະຫຼາດຂອງທ່ານເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດຫຼືທ່ານກໍ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ກ່ຽວກັບຖ້າການເຮັດວຽກ ໜັກ ຂອງທ່ານຈ່າຍໄປ, Clever Ads ແມ່ນເຄື່ອງມືຂອງທ່ານ.

ໃນນອກຈາກນັ້ນ, ທີມງານຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາແມ່ນສະເຫມີພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ, ແລະທ່ານສະເຫມີສາມາດຕິດຕໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄໍາຖາມ, ຄວາມກັງວົນ, ຄໍາແນະນໍາ, ຫຼືການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການຢູ່ໃນhi@cleverads.com

ຊຸດແບບບູລະນາຂອງເຄື່ອງມື

ຜົນປະໂຫຍດອີກອັນ ໜຶ່ງ ຂອງການ ນຳ ໃຊ້ Clever Ads Audit ແມ່ນທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນອື່ນໆອີກຫລາຍໆຢ່າງໃນ Clever Ads dashboard, ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດປະສົມປະສານພະລັງງານ Google Ads Audit ກັບເຄື່ອງມືອື່ນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງປະເພດໂຄສະນາ Google Ads ແບບ ໃໝ່ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ສ້າງປ້າຍໂຄສະນາ ໃໝ່ ສຳ ລັບທ່ານ ທຸລະກິດ, ຫຼືຊອກຫາແນວຄວາມຄິດ ຄຳ ຫລັກ ໃໝ່ ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ. ເຄື່ອງມືຂອງ Google Ads-all-in-one ຂອງພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະເຮັດທຸກວຽກໃນຂະນະທີ່ທ່ານລົງທືນເວລາໃນສິ່ງທີ່ທ່ານເກັ່ງທີ່ສຸດ, ເຮັດວຽກແລະບໍລິຫານທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Clever Ads Audit

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການ Google Ads ຂອງທ່ານ

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສະເຫນີໃຫ້

ຄຸນນະສົມບັດແລະຜົນປະໂຫຍດ

ການກວດຄືນ ໃໝ່ Google Ads Audit ຖືກອອກແບບໂດຍ Clever Ads ຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນບ່ອນທີ່ທ່ານຢືນຢູ່ແລະທ່ານຢູ່ໄກປານໃດຈາກການມີ Google Ads ທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງ. ພວກເຮົາຈະ ດຳ ເນີນການວິເຄາະ Google Ads ຄົບຖ້ວນຂອງແຄມເປນຂອງທ່ານ, ແລະບອກທ່ານສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງປັບປຸງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນດີຂື້ນ.

ບັນທຶກທີ່ໃຊ້ເວລາແລະເງິນ

Clever Ads Audit ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍທ່ານປະຫຍັດເງິນໂດຍການແຈ້ງເຕືອນທ່ານເມື່ອທ່ານໃຊ້ງົບປະມານຫລາຍເກີນໄປ, ບາງການ ກຳ ນົດເປົ້າ ໝາຍ ຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ຄະແນນທີ່ມີຄຸນນະພາບບໍ່ດີຫລືຕິດຕາມການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຜົນດີໃນບັນຫາອື່ນໆອີກຫລາຍຢ່າງ.

ມັນຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຊີ້ແຈງໂອກາດແລະແນະ ນຳ ໃຫ້ເພີ່ມ ຄຳ ສຳ ຄັນທີ່ປ່ຽນ ໃໝ່, ປັບປຸງສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ, ສ້າງປະເພດແຄມເປນ ໃໝ່, ຫຼືຍັງເຮັດໃຫ້ ads ຂອງທ່ານມີສ່ວນຂະຫຍາຍຫຼາຍຂື້ນ. ຢຸດເຊົາການສູນເສຍເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງຂອງທ່ານໃນການທົບທວນການໂຄສະນາແລະກຸ່ມໂຄສະນາຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນດີໆເຫລົ່ານັ້ນ. ຕັ້ງເປົ້າ ໝາຍ ແລະພວກເຮົາຈະບອກທ່ານເຖິງວິທີທີ່ຈະໄປທີ່ນັ້ນ.

ຈະເປັນຜູ້ນໍາໃນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງຄລິກ

Google Ads Audit ຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປະຕິບັດ ຄຳ ແນະ ນຳ ທຸກຢ່າງໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍການກົດໄລ້ກົດປຸ່ມ. ທ່ານຈະສາມາດເພີ່ມແລະຫຼຸດລາຄາການສະ ເໜີ ລາຄາ, ສ້າງແຄມເປນ ໃໝ່, ໂຄສະນາແລະການຂະຫຍາຍໂຄສະນາແລະປັບປຸງການ ກຳ ນົດເປົ້າ ໝາຍ ຂອງທ່ານ. ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າໄປໃນອິນເຕີເຟດ Google Ads, ໂດຍກົງຈາກ dashboard Google Ads Audit ຂອງພວກເຮົາ.

ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ

ວິທີການ ນຳ ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກ Clever Ads Audit

Google Ads ຂອງພວກເຮົາອາດຈະແມ່ນຄູ່ໂຄສະນາ ໃໝ່ ຂອງທ່ານ. ເອົາ Google Ads ນຳ ທ່ານໃນກະເປົາຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີແຄມເປນຂອງທ່ານຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງທ່ານຕະຫຼອດເວລາ. ດັ່ງທີ່ທ່ານອາດຈະຮູ້, ການ Google Ads ບໍ່ແມ່ນວຽກທີ່ໃຊ້ເວລາດຽວ, ທ່ານຕ້ອງສ້າງແບບແຜນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບແລະຕິດຕາມເບິ່ງການປະຕິບັດງານຂອງແຄມເປນຂອງທ່ານສະ ເໝີ. Google ແນະ ນຳ ໃຫ້ ດຳ ເນີນການ Google Ads ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຢ່າງ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ຄັ້ງຫລືສອງຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ.

ຕ້ອງເຮັດແນວໃດທີ່ດີທີ່ສຸດປະຈໍາເດືອນ

Google Ads Audit ມີປະສິດທິພາບຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຈື່ເຊັ່ນນັ້ນ. ພວກເຮົາຈະເຕືອນທ່ານໃຫ້ ດຳ ເນີນການວິເຄາະ Google Ads ເປັນໄລຍະ, ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດແມ່ນເຂົ້າສູ່ເວທີແລະ ດຳ ເນີນການວິເຄາະ Google Ads ໃໝ່ ໂດຍການກົດເທື່ອດຽວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານຈະໄດ້ຮັບບັນຊີລາຍຊື່ຄົບຖ້ວນຂອງ ຄຳ ແນະ ນຳ ແລະ ຄຳ ແນະ ນຳ ຕ່າງໆຂອງ Google Ads ທີ່ຈັດຂື້ນຕາມຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນແຄມເປນຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາແນະ ນຳ ໃຫ້ທ່ານທົບທວນ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ມີຜົນກະທົບສູງກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານໄດ້ ນຳ ໃຊ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ທ່ານມັກ, ໄປ ສຳ ລັບ ຄຳ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບປານກາງແລະຕໍ່າ.

ໃນແຕ່ລະບັດ ຄຳ ແນະ ນຳ, ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ອະທິບາຍພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ຍາວນານກ່ຽວກັບມັນເພື່ອໃຫ້ທ່ານເພີ່ມປະສິດທິພາບການໂຄສະນາຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້. ພວກເຮົາຕ້ອງການ ນຳ ພາທ່ານໃນຂະນະທີ່ທ່ານເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ Google Ads . ຄຳ ແນະ ນຳ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພ້ອມທີ່ຈະໃຊ້ເຊິ່ງ ໝາຍ ຄວາມວ່າທ່ານຈະສາມາດ ນຳ ໃຊ້ມັນໄດ້ໂດຍການກົດປຸ່ມ.

ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປທີ່ທ່ານ ດຳ ເນີນການ Google Ads Audit ທ່ານຈະບໍ່ພຽງແຕ່ມີ ຄຳ ແນະ ນຳ ໃໝ່ໆ ໃນການປັບປຸງການໂຄສະນາຂອງທ່ານ, ແຕ່ທ່ານຍັງສາມາດກວດເບິ່ງຄວາມຄືບ ໜ້າ ຂອງທ່ານໄດ້ຖ້າທຽບໃສ່ການກວດສອບກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຮູ້ເຖິງຜົນກະທົບທີ່ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ ມີໃນແຄມເປນຂອງທ່ານ.

ການມີການ Google Ads ຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂື້ນແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາແລະຄວາມອົດທົນ, ແຕ່ບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປຖ້າທ່ານມີ Google Ads Audit ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງທ່ານ. ເວລາແມ່ນເງິນ - ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງເວລາຂອງທ່ານສູງສຸດພ້ອມທັງຜົນຕອບແທນໃນທຸກໆໂດລາທີ່ໃຊ້ຈ່າຍ.

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາແຕກຕ່າງກັນ

ເປັນຫຍັງໃຊ້ Clever Ads Audit?

ທີ່ Clever Ads ພວກເຮົາມີຄວາມພູມໃຈໃນ Premier Google Partners, ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດ ໝັ້ນ ໃຈໄດ້ວ່າຂະບວນການທັງ ໝົດ ແມ່ນປອດໄພແລະປອດໄພ 100%, ແລະພວກເຮົາເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍກ່ວາ 100,000 ທຸລະກິດສົ່ງເສີມຍຸດທະສາດແລະການປະຕິບັດ Google Ads ຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີເລີດ.

ພວກເຮົາໄດ້ປ່ຽນແປງບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກແລະໃຊ້ເວລາ, ເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ລວດໄວ, ງ່າຍດາຍ, ແລະກ້າທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຮົາເວົ້າມ່ວນ. ທ່ານຈະສາມາດ "ຫຼີ້ນ" ດ້ວຍ ຄຳ ແນະ ນຳ ຄືກັບວ່າມັນເປັນເກມ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດບັນລຸຄະແນນສູງສຸດ - ແລະ ROI - ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຂົ້າໃຈມັນ. ທັງ ໝົດ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມເພື່ອກາຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານທຸລະກິດທີ່ສະຫລາດແລະມີປະສົບການຫຼາຍຂຶ້ນໃນຂະບວນການ. ດ້ວຍ Clever Ads , ທ່ານຈະຮູ້ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຕໍ່ໄປສະ ເໝີ ເພາະວ່າທ່ານສາມາດເພິ່ງພາພວກເຮົາ ສຳ ລັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ.

ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນວ່າທຸລະກິດທີ່ມີຂະ ໜາດ ແລະງົບປະມານໃດໆຄວນເຂົ້າເຖິງການໂຄສະນາໃນ Google. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາ Google Ads Audit ສຳ ລັບທຸລະກິດຂະ ໜາດ ນ້ອຍດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາສາມາດແຂ່ງຂັນກັນໃນເງື່ອນໄຂເທົ່າທຽມກັນກັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າດ້ວຍງົບປະມານການຕະຫລາດທີ່ກວ້າງກວ່າ. ມັນບໍ່ມີເຫດຜົນຫຍັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການກວດສອບການໂຄສະນາຂອງທ່ານ: ບໍ່ວ່າທ່ານສົງໃສວ່າການໂຄສະນາ Google Ads ຂອງທ່ານອາດຈະເຮັດໄດ້ດີກວ່າເກົ່າຫຼືຕ້ອງການກວດສອບວ່າອົງການການຕະຫຼາດຂອງທ່ານເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດຫຼືທ່ານກໍ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ກ່ຽວກັບຖ້າການເຮັດວຽກ ໜັກ ຂອງທ່ານຈ່າຍໄປ, Clever Ads ແມ່ນເຄື່ອງມືຂອງທ່ານ.

ໃນນອກຈາກນັ້ນ, ທີມງານຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາແມ່ນສະເຫມີພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ, ແລະທ່ານສະເຫມີສາມາດຕິດຕໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄໍາຖາມ, ຄວາມກັງວົນ, ຄໍາແນະນໍາ, ຫຼືການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການຢູ່ໃນhi@cleverads.com

ຊຸດແບບບູລະນາຂອງເຄື່ອງມື

ຜົນປະໂຫຍດອີກອັນ ໜຶ່ງ ຂອງການ ນຳ ໃຊ້ Clever Ads Audit ແມ່ນທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນອື່ນໆອີກຫລາຍໆຢ່າງໃນ Clever Ads dashboard, ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດປະສົມປະສານພະລັງງານ Google Ads Audit ກັບເຄື່ອງມືອື່ນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງປະເພດໂຄສະນາ Google Ads ແບບ ໃໝ່ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ສ້າງປ້າຍໂຄສະນາ ໃໝ່ ສຳ ລັບທ່ານ ທຸລະກິດ, ຫຼືຊອກຫາແນວຄວາມຄິດ ຄຳ ຫລັກ ໃໝ່ ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ. ເຄື່ອງມືຂອງ Google Ads-all-in-one ຂອງພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະເຮັດທຸກວຽກໃນຂະນະທີ່ທ່ານລົງທືນເວລາໃນສິ່ງທີ່ທ່ານເກັ່ງທີ່ສຸດ, ເຮັດວຽກແລະບໍລິຫານທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

ເລີ່ມຕົ້ນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການ Google Ads ຂອງທ່ານ

ພວກເຮົາບົວລະບັດໃນກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ກວດສອບການອອກຂອງພວກເຮົານະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

ເລີ່ມຕົ້ນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການ Google Ads ຂອງທ່ານ

ພວກເຮົາບົວລະບັດໃນກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ກວດສອບການອອກຂອງພວກເຮົານະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

HAVE A COOKIE

Clever Ads ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ cookies ເພື່ອປັບປຸງປະສົບການຂອງທ່ານ, ປັບແຕ່ງເນື້ອຫາແລະໂຄສະນາສ່ວນບຸກຄົນ, ໃຫ້ຄຸນສົມບັດສື່ສັງຄົມແລະການວິເຄາະການຈະລາຈອນຂອງພວກເຮົາ. ກົດຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອຍິນຍອມຕໍ່ການ ນຳ ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ - ແລະຢ່າກັງວົນ, ພວກເຮົາເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.