We have detected English as your favorite language, do you want to change?

Go to the English version

⚙️ Làm thế nào để cài đặt Clever Ads Bot trên Google Chat ?

Nhấp vào Tìm người, phòng, chương trình , sau đó tìm kiếm Tìm một bot và tìm kiếm “Quảng cáo Clever”.

Đi tới Google Chat

💡 Cách sử dụng Clever Ads trong Google Chat

Để bắt đầu sử dụng bot trên Google Chat trước tiên bạn sẽ phải đăng nhập bằng email được liên kết ít nhất với advertiser's account.

Đi tới Google Chat

✔️ Cấu hình sở thích & báo cáo của bạn

Sau khi đăng nhập thành công, bạn có thể truy cập trang tổng quan, định cấu hình tùy chọn, lập lịch báo cáo, v.v. Đừng quên rằng bạn cũng có thể hỏi Google Chat Bot để biết số liệu và biểu đồ.

Đi tới Google Chat

Sử dụng cookie
Bằng cách nhấp vào 'Chấp nhận' lựa chọn cookie của bạn sẽ được lưu. Nếu bạn chưa chọn bất kỳ tùy chọn nào, nhấn nút này sẽ tương đương với việc từ chối tất cả các cookie.