We have detected English as your favorite language, do you want to change?

Go to the English version

Tài nguyên quảng cáo cho doanh nghiệp của bạn

Tải xuống các tài nguyên miễn phí của chúng tôi và thưởng thức các mẫu cho các mạng xã hội, lịch của các ngày chính, mẫu biểu ngữ ... và nhiều hơn nữa!

cover

Marketing Calendar 2023

ebook
pdf

Holidays are something to keep in mind when developing and promoting our marketing strategies and advertising campaigns, both online and offline. Don't know where to start? Don't panic! Download our free Marketing Calendar now.

Free Download

link
Canva
templates
seasonal

Free Download

link
Canva
templates
seasonal

Free Download
cover

Spring's templates for Instagram

link
Canva
templates
seasonal

Sharing reels on Instagram can enhance your brand's promotion. Looking for top-quality reels for the Spring season? Get our templates now! Create the most amusing Instagram videos this March as Spring arrives.

Free Download
cover

Spring's templates for TikTok

link
Canva
templates
seasonal

Sharing videos on TikTok can boost your brand's promotion. Looking for top-notch videos for the Spring season? Get our templates today! Create entertaining TikTok videos this March as Spring arrives.

Free Download
cover

Women's Day templates for Instagram

link
Canva
templates
seasonal

Upload Reels to Instagram: They'll help you promote your brand! Want the best ones for Women's Day? Download our templates now! Make the funniest Reels on Instagram this March - GIRL POWER!

Free Download
cover

Women's Day templates for TikTok

link
Canva
templates
seasonal

Upload videos to TikTok: They will help you promote your brand! Want the best ones for Women's Day? Download our templates now! Make the funniest videos on TikTok this March - GIRL POWER!

Free Download
cover

Free Invoice Generator by PageFly

link
free feature

Create and send professional invoices in an instant! A new way to generate, download, print and/or send invoices. Take advantage of the free invoice generator by PageFly to get your business up and running. 

Free Download
cover

Carnival Day Templates for Instagram

link
Canva
templates
seasonal

The best videos on Instagram help promote your brand... Do you want to upload the best ones for Carnival week? Download our templates now! Make the most funny Intagram Reels this month... And party hard! 

Free Download
cover

Carnival Day Templates for TikTok

link
Canva
templates
seasonal

The best videos on TikTok help promote your brand... Do you want to upload the best ones for Carnival week? Download our templates now! Make the most funny TikTok videos this month... And party hard! 

Free Download
cover

Valentine's Day Templates for TikTok

link
Canva
templates
seasonal

The best videos on TikTok help promote your brand... Do you want to upload the best ones for Valentine's Day? Download our templates now! Make the most romantic TikTok videos this February 14th We love you!

Free Download
cover

Valentine's Day Templates for Instagram

link
Canva
templates
seasonal

The best Instagram Reels help promote your brand... Want to upload the best ones for this Valentine's Day? Download our templates now! Make the most romantic Instagram Reels this February 14 We love you!

Free Download
cover

New Year templates for Instagram Reels

link
Canva
templates
seasonal

Do you want your Instagram Reels to succeed this New Years' Eve? Download these templates and make the best Instagram Reels to promote your brand the first day of the year!

Free Download
cover

New Year templates for TikTok

link
Canva
templates
seasonal

Do you want your TikTok to succeed this New Years' Eve? Download these templates and make the best TikTok videos to promote your brand the first day of the year!

Free Download
cover

Christmas templates for Instagram Reels

link
Canva
templates
seasonal

Do you want your Instagram Reels to succeed this Christmas? Download these templates and make the best Reels to promote your brand in these special dates.

Free Download
cover

Christmas templates for TikTok

link
Canva
templates
seasonal

Do you want your TikTok to succeed this Christmas? Download these templates and make the best TikTok videos to promote your brand in these special dates.

Free Download
cover

Google Marketing Calendar 2023

link
Google Ads

Integrate this marketing calendar to your Google calendar and not only won't miss any key dates, but you will also see our tips (based on our expertise in PPC and campaign optimization) on when to activate your ad campaigns, when to increase bids, when to deactivate them... Paid advertising has never been so easy!

Free Download
cover

Free Microsoft Ads Promo Code

link
Clever Ads

Activate your Bing Ads Promo Code and save $75. Start advertising for free and grow your business by reaching your audience through Bing. With an investment of only $25 you will get $75 by activating this Microsoft Ads promo code. Your Bing Ads coupon will be automatically activated in your account... In one click!

Free Download
cover

Free Google Ads Promo Code

link
Clever Ads

Advertise now for free as an expert with this Google Ads Promo Code. Reach the right customers and grow your business at a low cost, start advertising like an expert with the Google Ads promo code, and have your discount applied automatically, without lifting a finger!

Free Download

Thông tin thêm về tài nguyên quảng cáo của chúng tôi

Bạn có muốn biết thêm về tài nguyên quảng cáo có thể tải xuống của Clever Ads không? Đừng lo! Trong các câu hỏi thường gặp sau đây, chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Chúng là loại tài sản quảng cáo nào?

Hãy nghĩ về mọi thứ bạn có thể cần cho bạn và doanh nghiệp nhỏ của bạn. Từ lịch tiếp thị lý tưởng đến các mẫu lịch nội dung, gói biểu ngữ cho các chiến dịch Google Ads và Miscrosoft Ads của bạn? Tài nguyên quảng cáo của chúng tôi là tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng!

Tài nguyên quảng Clever Ads có giá bao nhiêu?

Làm cách nào để tải xuống các tài nguyên quảng cáo này?

Sử dụng cookie
Bằng cách nhấp vào 'Chấp nhận' lựa chọn cookie của bạn sẽ được lưu. Nếu bạn chưa chọn bất kỳ tùy chọn nào, nhấn nút này sẽ tương đương với việc từ chối tất cả các cookie.